banner ad

Matuszkiewicz: O wycinaniu drzew

| 10 marca 2017 | 0 Komentarzy

W związku z toczącą się właśnie dyskusją dotyczącą prawa właścicieli do wycinania drzew na prywatnych posesjach spójrzmy na te kwestie z chłodnej konserwatywnej perspektywy i zobaczmy problemy we właściwych wymiarach:

  • Obowiązujące wcześniej prawo nadające urzędnikom prawo do kształtowania układu drzewostanu na prywatnych posesjach w sposób fundamentalny naruszało prawa właścicielskie. W Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Stanach Zjednoczonych – krajach o zaawansowanym poziomie działań proekologicznych – wycinanie drzew na prywatnych posesjach jest znacznie łatwiejsze. W Niemczech np. na prywatnych działkach wycinać można drzewa, które nie znajdują się w ewidencji drzewostanów objętych ochroną. I tu dochodzimy do pierwszego istotnego aspektu zagadnienia: problemem nie jest obecne przywrócenie wolności właścicielskiej w zakresie kształtowania przestrzeni na własnej działce, problemem jest brak odpowiedniej ewidencji drzewostanów objętych ochroną z przyczyn przyrodniczych lub krajobrazowych.

 

  • Równocześnie wraz z falą wzmożonego pragnienia przywrócenia wszechwładzy biurokracji w odniesieniu do prywatnych posesji zupełnie pomija się w debacie publicznej kwestie kluczowe dla ochrony przyrody z narodowego, wspólnotowego punktu widzenia.Tymczasem od dekad blokuje się objęcie ochroną najcenniejszych obszarów leśnych w Polsce. Blokowane jest poszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego, blokowane jest powstanie Turnickiego PN, Mazurskiego PN, Knyszyńskiego PN itd. Poza oporem wypływającym z wąskiego i pozbawionego szerszych horyzontów spojrzenia lokalnych samorządów za blokadą tą stoi potężne lobby Lasów Państwowych.

 

  • Partia aktualnie rządząca stara się wyszukiwać paraliżujące Polskę układy. Tymczasem jeden taki układ widoczny gołym okiem ma się obecnie doskonale. W żerujących na publicznym majątku lasach państwowych średnie wynagrodzenie dochodzi już do 10 000 zł. Niestety obawiam się, że tego układu nikt nie ruszy, bowiem jego eksponent rozgościł się w gabinecie ministra ochrony środowiska.

 

 

Tadeusz Matuszkiewicz

 

 

za: Facebook

Kategoria: Inni autorzy, Kultura, Polityka, Publicystyka, Społeczeństwo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *