banner ad

Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ

| 2 kwietnia 2015 | 0 Komentarzy

Sarbiewski375 lat temu, 2 kwietnia 1640 roku zmarł w Warszawie, w wieku 45 lat (ur. 24 II 1595), Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ (łac. Mathias Casimirus Sarbievius) h. Prawdzic, nowołaciński poeta światowej sławy, nazywany Horatius Sarmaticus i Horatius Christianus, teoretyk barokowego konceptyzmu, doktor filozofii i teologii, nadworny kaznodzieja króla Władysława IV; święcenia kapłańskie otrzymał w 1623 roku; profesor teologii i retoryki w Akademii Wileńskiej i w jezuickim kolegium w Połocku; od papieża Urbana VIII otrzymał, jako poeta laureatus, laur poetycki (złoty naszyjnik z medalem Ojca Świętego), a luksusowa edycja jego Lyricorum libri IV w Antwerpii ozdobiona została miedziorytami Rubensa; jako teoretyk poezji ujmował poetę jako tworzącego na wzór Boga (instar Dei) dzieło będące bytem „jakby na nowo stworzonym” (quasi de novo crean) oraz akcentował moc poetycką oksymoronu i paradoksu, czyli „zgodnej niezgodności” (concors discordia); zmarł nagle, w trakcie kazania w kościele św. Jana Chrzciciela (późniejsza Bazylika Archikatedralna).

prof. Jacek Bartyzel

Kategoria: Jacek Bartyzel, Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *