banner ad

LIST OTWARTY do pracowników nauki

| 10 grudnia 2013 | 0 Komentarzy

Poznań, 7 grudnia 2013

LIST OTWARTY

do pracowników nauki – sygnatariuszy „Sprzeciwu wobec wykładu <<Gender – dewastacja człowieka i rodziny>>”

Szanowni Państwo!

Od wielu lat obserwujemy powstawanie i funkcjonowanie gender studies na uczelniach wyższych. Nikt z nas, pracowników naukowych, nie protestował przeciwko ich obecności pośród dyscyplin humanistycznych. Bez sprzeciwu z naszej strony były i są podejmowane prace badawcze posługujące się teorią gender, bez przeszkód powstawały też i powstają jednostki naukowe związane z gender studies. Byliśmy bowiem i nadal i jesteśmy przekonani, że uniwersytet to miejsce nieskrępowanej wymiany myśli.

Czyniliśmy tak mimo tego, że wielu z nas do teorii gender odnosi się krytycznie, bowiem jest ona oparta na dyskusyjnych hipotezach. Ze zdumieniem stwierdzamy, że obecność gender studies na uniwersytecie staje się argumentem przekształcającym owe dyskusyjne hipotezy w powszechnie obowiązujące dogmaty. Jednocześnie niepokojące jest, że w imię teorii gender dokonywane są odgórne zmiany prawne wpływające na kształt edukacji i relacji społecznych. Mimo, wydawałoby się, szlachetnych haseł antydyskryminacyjnych, zmiany te prowadzą, w naszej opinii, do rzeczywistej dyskryminacji osób o innych poglądach.

Niektórzy z Państwa podejmowali z nami dyskusję, ale aż dotąd nikt nie odbierał nam prawa wolnego głosu i nie próbował oskarżać o sianie nienawiści. Okazuje się jednak, że „walka o postęp” nasila się wraz z postępami postępu. Jego rzecznicy nie żądają już wolności słowa dla siebie – której nikt im dotąd nie odmawiał – ale pragną wyłączności i próbują cenzurować tych, którzy mają odmienne poglądy. Dlatego, w związku z podpisanym przez Państwa oświadczeniem, dziwimy się, że zamiast podjąć otwartą dyskusję, co jest zgodne z duchem uniwersytetu, postanowiliście sprzeciwić się wygłoszeniu wykładu księdza profesora Pawła Bortkiewicza w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w dniu 5.12.2013. Tym samym przychodzi nam ze smutkiem stwierdzić, że głos Państwa potwierdza nasze obawy co do dyskryminacyjnych konsekwencji teorii gender.

z poważaniem

dr hab. prof. UAM Mariusz Bryl, Instytut Historii Sztuki UAM

dr Piotr Bernatowicz, Instytut Historii Sztuki UAM

dr hab. prof. UAM Stanisław Czekalski, Instytut Historii Sztuki UAM

dr Michał Haake, Instytut Historii Sztuki UAM

dr hab. prof. UAM Jarosław Jarzewicz, Instytut Historii Sztuki UAM

dr Jerzy Kaczmarek, Instytut Socjologii UAM

dr hab. Jacek Kowalski, Instytut Historii Sztuki UAM

 

Petycja pod LISTEM OTWARTYM do pracowników nauki – sygnatariuszy "Sprzeciwu wobec wykładu <<Gender – dewastacja człowieka i rodziny>>":

http://www.petycjeonline.com/w_sprawie_sprzeciwu_wobec_wykadu_ks_profesora_p_bortkiewicza

 

Kategoria: Wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *