banner ad

Idea

Myśl Konserwatywna

Wierzymy, że rację miał Stanisław Tarnowski, który tak pisał: 

Albo jest Bóg, a w takim razie Jego prawo obowiązuje narody i państwa tak jak ludzi i musi wykonywać się coraz lepiej w różnych stosunkach ludzkich, a to jego lepsze, pełniejsze wykonanie jest postępem, doskonaleniem i zarazem uszczęśliwieniem ludzkiego rodu; albo Boga nie ma, świat jest niewiadomą, a zapewne bezcelową zagadką, a w takim razie środkiem ciężkości świata jest ta (znowu zapewne przypadkowa i niewiadoma) zagadka, która się nazywa człowiekiem, która choć sama siebie nieświadoma, świadoma jest, że ma wolę i żądzę, i ta wola czy żądza jest jedynym, rzeczywistym prawem, ograniczonym jedynie mocą wykonania wszystkiego, co wola zechce, a żądza zapragnie. Pomiędzy tymi dwiema zasadami toczy się sprawa od wieków; walka miedzy myślą i wolą Boga a naturą i żądzą człowieka.​

Istotą naszej misji jest odpowiedź na Boże wezwanie i refleksja nad Państwem zgodnym z jego zamierzeniem.

Jeśli chcecie dołączyć do kontrrewolucji, po prostu piszcie:

m.z.matuszewski@gmail.com

Odpowiemy na każdy list od Was.

Zapraszamy do współpracy!