banner ad

Frederick D Wilhelmsen

wilhelmsen2_500x33420 lat temu, 21 maja 1996 roku zmarł w Irving (Teksas), w wieku 73 lat (ur. 18 V 1923) Frederick D(aniel). Wilhelmsen, katolicki filozof, publicysta i myśliciel polityczny, tradycjonalista religijny i polityczny; pochodził z rodziny o mieszanych – bawarskich i duńskich korzeniach; ukończył Uniwersytet San Francisco (1947) i Notre Dame w Indianie (1948); od 1965 do śmierci był profesorem teksańskiego uniwersytetu stanowego w Dallas, wykładał także gościnnie na jezuickim Uniwersytecie Świętej Klary w Kalifornii, również jezuickim Uniwersytecie Al-Hikma w Bagdadzie, na Uniwersytecie Narodowym Św. Ludwika w Buenos Aires oraz na Uniwersytecie Nawaryjskim w Pampelunie; jako filozof zajmujący się metafizyką, teorią poznania oraz estetyką stał zdecydowanie na gruncie tomizmu, broniąc realizmu ontologicznego i epistemologicznego; zajmował się także (pod wpływem swojego przyjaciela – Marshalla McLuhana) teorią komunikacji; wraz z L. Brentem Bozellem był współzałożycielem (1966) i publicystą miesięcznika Triumph, powołanego do walki z modernistyczną samodestrukcją w Kościele od Soboru Watykańskiego II; współpracował także z innymi periorykami katolickimi (The Angelus, Faith & Reason, The Grail, The Wanderer, madryckie Verbo) oraz konserwatywnymi (The Intercollegiate Review, Modern Age, National Review); był jednym z nielicznych amerykańskich konserwatystów, których bez zastrzeżeń można określić jako tradycjonalistów, co bez wątpienia wzmocniło jeszcze przełomowe wydarzenie w jego życiu, jakim było poznanie Hiszpanii; do kraju tego przybył po raz pierwszy, aby zbierać materiały dotyczące hiszpańskich mistyków Złotego Wieku (św. Teresa z Ávila, św. Jan od Krzyża), ale przybywszy zakochał się w całej tradycji katolicko-hiszpańskiej, której współczesnym spadkobiercą jest legitymistyczny karlizm; zaprzyjaźniony zwłaszcza z tradycjonalistycznym filozofem Álvaro d’Orsem, brał odtąd regularnie udział w zlotach (aplec) karlistów w sanktuarium pod Montejurrą, stał się pisarzem dwujęzycznym i „Hiszpanem z adopcji” duchowej; mało kto tak głęboko pojął nienacjonalistyczny, lecz rzymsko-katolicki i apostolski sens hispanidad oraz walki karlizmu o ocalenie tej tradycji; nazywano go un requeté norteamericano i un carlista estadounidense; otrzymał od króla z prawa Ksawerego I (Don Javier) Order Wygnanej Prawowitości i kazał się pochować w baskijskim czerwonym berecie (boina roja); jedna z jego córek (Elisabeth) została karmelitanką, druga (Alexandra) cenionym historykiem karlizmu.

Prof. Jacek Bartyzel 

Kategoria: Jacek Bartyzel, Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *