banner ad

Faye: O prawach człowieka

| 5 grudnia 2014 | 0 Komentarzy

rewolucja

Stanowiąc syntrezę osiemnastowiecznej filozofii politycznej (często źle rozumianej), prawa człowieka są nieodpartym horyzontem ideologicznej dominacji. Ze swoim anty-rasizmem stają się centralnym punktem odniesienia dla wszelkich form zbiorowego pojmowania, [rdzeniem] gotowych koncepcji, a także [źródłem] paraliżu wszelkich form sprzeciwu. Przesiąknięta hipokryzją, ideologia praw człowieka uwzględnia wszelkie formy społecznej miernoty i usprawiedliwia każdą formę prześladowania. Funkcjonuje jako świecka religia. Odwołująca się do człowieka częsć nazwy jest czystą abstrakcją, oznacza zaledwie konsumenta, atom. Wiele wyjaśnia geneza ideologii, związana z komitetami Rewolucji Francuskiej, stanowiącymi imitację amerykańskich purytanów.

Ideologia praw człowieka, starając się dokonać autolegitymizacji, bazuje na dwóch figurach historycznych: miłosierdziu oraz filantropii, a także wolności.

Tymczasem istoty ludzkie nie posiadają ustalonych praw uniwersalnych – jedynie takie, które nadaje im ich cywilizacja i ich tradycja. Przeciwko prawom człowieka można wysunąć dwie idee o znaczeniu kluczowym: prawo ludzi do ich tożsamości oraz sprawiedliwość (różną w zależności od kultury i zakładającą, że jednostki nie są godne czci w tym samym stopniu). Te dwie uwagi nie bazują na abstrakcie człowieka uniwersalnego, lecz raczej na człowieku rzeczywistym, umieszczonym w kontekście określonej kultury.

Krytyka praw człowieka oznacza brak wybaczenia dla zachowań barbarzyńskich – choć przy licznych okazjach bywały one stosowane do usprawiedliwienia barbarzyństwa i prześladowań (ludobójstwo w Wandei w czasie Rewolucji Francuskiej). Ideologia prawoczłowiecza często usprawiedliwia przesladowania: w imię "Dobra". Nie chroni ona praw jednostki bardziej, niż czynił to komunizm. Wręcz przeciwnie, gdyż ustanowiła nowy system opresji, bazujący na wolnościach czysto formalnych.

Pod swoimi auspicjami i w pogardzie jakichkolwiek form demokratycznych, legitymizuje kolonizowanie Europy przez kraje Trzeciego Świata, toleruje zabijające wolność bezprawie, wspiera agresywne wojny, wszczynane w imię humanitaryzmu, a także odmawia deportacji nielegalnych emigrantów. Ideologia ta nigdy nie wypowiada się jednak na temat zanieczyszczenia środowiska, jakie powoduje, a także społecznego zdziczenia jej globalnej ekonomii.

Ideologia praw człowieka jest przede wszystkim strategicznym narzędziem, używanym do rozbrojenia społeczeństw europejskich poprzez sprawienie, że czują się one winne niemal wszystkiego. Autoryzuje zatem ich bezbronność i paraliż. Stanowi rodzaj zdeformowania chrzescijańskiej dobroczynnosci i jej dogmatu, zgodnie z którym wszyscy ludzie mają być równi przezd Bogiem.

Prawa człowieka są obecnie najgroźniejszą bronią, stosowaną przeciw europejskiej tożsamości na korzysć kolonizatorów napływających z zewnątrz.

 

Guillaume Faye

Tłum: Mariusz Matuszewski

fot. Wikipedia, Creative Commons

 

 

 

 

 

Kategoria: Mariusz Matuszewski, Społeczeństwo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *