banner ad

Dr. Górski: Polityka konserwatywna

| 29 kwietnia 2016 | 0 Komentarzy

20160401_103846Polityka konserwatywna musi być polityką zasad i realizmu, musi dążyć do ideału moralności w skuteczności. Do tego ideału można się przybliżyć, jeśli będzie spełnionych kilka warunków.

1/ W świadomości polityków konserwatywnych ich działania polityczne winny być „realizacją” woli Bożej. Oznacza to, iż politycy swoje czyny planowane w rozumie winni poddawać weryfikacji sumienia, które podpowie, jaki czyn polityczny może się podobać Bogu, a jaki nie. Świadomość tego jest wyrazem uznania zwierzchnictwa Boga wraz z Jego moralnym prawem.

2/ Polityka konserwatywna musi być ukierunkowana na dobro wspólne. Zatem jej celem nie może być samo zdobycie i utrzymanie władzy, ale zdobycie władzy dla realizacji dobra wspólnego, które jest rozumiane jako duchowe dobro wspólne. Przy powszechnym „rozdawnictwie” dobra materialnego zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że dojąc jednemu odbierze się drugiemu. W przypadku dobra duchowego nie ma takiego ryzyka. Ponadto dla nas, konserwatystów ważniejsze jest być, niż mieć.

3/ Polityka konserwatywna musi być dostojna, kierować się zasadami ciągłości i stałości, czyli musi uwzględniać doświadczenie historyczne, unikać niepotrzebnych eksperymentów, ekscesów i nagłych, nieprzewidzianych w skutkach zwrotów. Jednym słowem, musi to być polityka stabilna, ale zarazem elastyczna.

4/ Polityk konserwatywny musi w swym działaniu politycznym opierać się na takich przymiotach jak: roztropność, cierpliwość, męstwo, prawość i rzetelność.

Roztropność jest zdolnością trafnej oceny sytuacji, jest to działanie z namysłem, rozważnie i rozsądnie. Roztropność, określana często jako mądrość, opiera się na wiedzy, a także na zdobytym wcześniej doświadczeniu. Zatem z roztropnością wiąże się rezerwa wobec rzeczy nowych, niesprawdzonych, niezweryfikowanych przez doświadczenie. Roztropność zazwyczaj przychodzi z czasem, z wiekiem.

Cierpliwość jest umiejętnością znoszenia ze spokojem rzeczy przykrych, niepowodzeń, klęsk, to opanowanie i wytrwałość, a także umiejętność spokojnego wyczekiwania na swój czas, na chwilę zwycięstwa, zależną od woli Bożej.

Męstwo jest to inaczej dzielność, odwaga, nieustraszoność, hart ducha, bohaterstwo i waleczność. Niestety, wielu polityków, w wyniku ponoszonych klęsk, zatraciło tę cechę wojownika.

Prawość jest rozumiana jako posiadanie szlachetnego charakteru i bycie przyzwoitym oraz moralnym, czyli uczciwym względem innych i cnotliwym w sobie. Niestety, wielu polityków oszukuje wyborców i innych polityków, a często wbrew publicznie głoszonym wzniosłym hasłom i zasadom, w życiu prywatnym łamie je.

Rzetelność jest rozumiana jako należyte, właściwe, dokładne wypełnianie swoich obowiązków, co osiąga się przez sumienną i solidną pracowitość, dzięki odpowiednim umiejętnościom, a także wspomnianej wiedzy i doświadczeniu. Rzetelność jest także dotrzymywaniem politycznych zobowiązań, umów, porozumień i sojuszy, nawet wbrew chwilowym korzyściom płynącym z ich zerwania.

Jednym zdaniem, polityka konserwatywna musi być skuteczna, czyli dzięki roztropności, cierpliwości, męstwu i rzetelności, przy przestrzeganiu moralności katolickiej objawiającej się w prawości – musi, zgodnie z wolą Bożą, stale doprowadzać do realizacji duchowego dobra wspólnego. Jest to bardzo trudne, szczególnie w demokracji, ale czyż właśnie nie mamy być cierpliwi i mężni…

 

Dr Artur Górski

 

 

Kategoria: Myśl, Polityka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: