banner ad

RSSklasyki

Bocheński: Tendencje samobójcze narodu polskiego

Bocheński: Tendencje samobójcze narodu polskiego

| 13 czerwca 2015 | 4 komentarze

CZĘŚĆ I.               I. Dwojakie są zdania co do wagi dziejów. Jedni dowodzą ogromnej wartości historii dla zastosowania jej do życia bieżącego. Takim było zapatrywanie starożytnych: „Historia est magistra vitae”. Napoleon stwierdził, że zawdzięcza wiele Macchiavelemu i Monteskiuszowi. Ostatnio hr. Skrzyński nie waha się cytować wojny trzydziestoletniej i pokoju wiedeńskiego dla poparcia swoich teorii […]

Czytaj dalej

o. Woroniecki: O przyszłość konserwatyzmu

o. Woroniecki: O przyszłość konserwatyzmu

| 25 maja 2015 | 0 Komentarzy

[…] Samo już zastanowienie się nad nazwą (konserwatyzm – przyp. red.), która przed wiekiem przeszło dla oznaczenia tego kierunku myśli politycznej samorzutnie powstała, wskazuje, że decydującym momentem jest tu stosunek człowieka do zmian w warunkach jego istnienia. Konserwatystą jest ten, co zmian nie lubi, co pragnie, żeby wszystko było po dawnemu; natomiast specyficzny przeciwnik konserwatysty, […]

Czytaj dalej

Niklewicz: Wspomnienia z Meksyku. Meksyk za panowania Maksymiliana I (cz.1)

Niklewicz: Wspomnienia z Meksyku. Meksyk za panowania Maksymiliana I (cz.1)

| 26 grudnia 2014 | 0 Komentarzy

WSPOMNIENIA Z MEKSYKU Opowiadanie legionisty   — Przeżegnaj się i zmów pacierz —mówił do mnie przyjaciel mój Rutowski—jeśli wybierasz się w drogę przez Tryest na Gibraltar do Vera-Cruz.     —Zrób przedewszystkiem testament — dodał Grzymajło, oficer legii austryacko-belgijskiej — bo może się co przytrafi. Pierwszy transport legionistów, wysłany niedawno do Meksyku, przepadł bez wieści. […]

Czytaj dalej

Józef Siemiradzki: o przygotowaniach do wyjazdu, podróży przez Niemcy, Strasburgu i Paryżu cz.1

Józef Siemiradzki: o przygotowaniach do wyjazdu, podróży przez Niemcy, Strasburgu i Paryżu cz.1

| 18 listopada 2014 | 2 komentarze

Było to na początku roku 1882. Prasa Warszawska, rozentuzjazmowana odczytami Rogozińskiego, wygłaszała na wyścigi sążniste tyrady na temat podtrzymania honoru imienia polskiego, zachęcając dobroduszny ludek Warszawski do ofiar na rzecz organizującej się wyprawy polskiej do środkowej Afryki; ludek cisnął się do redakcyj, składając swój grosz wdowi, a pisma rzucały z wyżyn Olimpu pioruny wymowy na […]

Czytaj dalej

Teodor Jeske-Choiński: Walka Lutra z katolicyzmem cz.3/3

| 12 listopada 2014 | 0 Komentarzy

V. W Wittenbergu żył teraz Luther dubeltowo: Po pierw-sze, odgrywał rolę proroka, uczącego lud „prawdziwej ewangelii”, a po drugie odwiedzał często restauracye i wlewał w siebie razem ze swoimi dawnymi kolegami cały węborek piwa. Niemcy lubili piwo jak wiadomo i lubią je dotąd. Chlapią je wieczorami, nieraz do północy. Luther nie szczędził swojego brzucha. Pić […]

Czytaj dalej

Teodor Jeske-Choiński: Walka Lutra z katolicyzmem cz.2/3

| 8 listopada 2014 | 0 Komentarzy

III. Wróciwszy do swojego uniwersytetu, do Wittenbergu, medytował Luther nad człowiekiem, badając, kim, czem jest. Strzeliło mu do głowy, iż żaden człowiek nie jest uczciwym, dobrym, szlachetnym, bogobojnym chrześcianinem, lecz nawskroś kreaturą złą, podłą, którą można tylko wiarą ocalić. Do jednego ze swoich przyjaciół mówił: „Bądź grzesznikiem i grzesz odważnie, ale jeszcze odważniej wierz i […]

Czytaj dalej

Teodor Jeske-Choiński: Walka Lutra z katolicyzmem cz.1/3

| 2 listopada 2014 | 0 Komentarzy

I. Niktby się w Niemczech nie spodziewał, że jakiś syn chłopski przewróci do góry nogami religię katolicką i rządy panujących książąt. Tym mistrzem był Marcin Luther, który przyszedł na świat 10 Listopada 1483 roku w Eisleben. Luthrem nazwał się sam dopiero wtedy, kiedy go nauka posadziła na krześle profesorskiem w uniwersytecie wittenberskim. Jego rodzina, która […]

Czytaj dalej

Juan Donoso Cortés: Polityka i religia

| 23 października 2014 | 0 Komentarzy

Dwa są tylko możliwe wędzidła na ludzi, jedno wewnętrzne, drugie zewnętrzne: religia i polityka. Otóż te dwie potęgi w takich stosunkach do siebie się znajdują, że skoro termometr religijny podnosi się, to w tejże samej chwili rozwalnia się hamulec polityczny, i na odwrót termometr religijny nie zdoła opaść bez równoczesnego podniesienia się politycznej grozy aż […]

Czytaj dalej

Feliks Koneczny: Harmider etyk

| 12 sierpnia 2014 | 3 komentarze

Od dawien trwa w nauce spór o to, czy istnieje jakaś powszechna moralność, jakiś trzon etyki, wspólny wszystkim czasom i miejscom. Nikt nie będzie przeciwny marzeniu, by wszyscy byli moralnymi, lecz odezwie się zaraz wątpliwość i zakołacze pytaniem: a na jakiż sposób maja być moralnymi ci „wszyscy”?   Trudno dotrzeć do jakiejś wspólnoty wobec niesłychanych […]

Czytaj dalej

Ludwik Dębicki: Margrabia Wielopolski po powstaniu

Ludwik Dębicki: Margrabia Wielopolski po powstaniu

| 14 czerwca 2014 | 0 Komentarzy

Przeglądając biblioteki internetowe trafiłem na interesujący artykuł dotyczący osoby Aleksandra Wielopolskiego. Tekst autorstwa Ludwika Dębickiegoz 1906 roku zamieszczam w całości: Rok 1863 przepełnił polskim światem Drezno aż po brzegi. Przybywała tu nie tylko młodzież, co biła się i snuła po lasach, nie tylko przywódcy ruchu i tajnych rządów, ale całe szeregi rodzin ze wszystkich prowincji, […]

Czytaj dalej