banner ad

RSSklasyki

Bobrzyński: Powstanie listopadowe

Bobrzyński: Powstanie listopadowe

| 29 listopada 2016 | 7 komentarzy

Umierać musi, co ma żyć (Stanisław Wyspiański)   By zdać sobie sprawę, skąd się wzięło powstanie listopadowe, posłuchajmy następującej cytaty: "Półgębkiem tylko wspomina się o jednej przyczynie, którą niestety trzeba będzie uznać za istotną. Mianowicie tajne związki europejskie miały zwrócić się do swoich "braci" w Polsce z żądaniem wywołania rewolucji, aby zatrudnić Mikołaja w domu […]

Czytaj dalej

Mackiewicz: Nie Rosja, ale Sowiety

Mackiewicz: Nie Rosja, ale Sowiety

| 24 listopada 2016 | 0 Komentarzy

Poniższe uwagi są nie tylko wystąpieniem „pod prąd”. Wielu, bardzo wielu, mogą nawet oburzyć. Mimo to jestem głęboko przekonany o słuszności swej tezy, zrodzonej z praktycznego zetknięcia z pierwszą okupacją sowiecką. Mógłbym o sobie powiedzieć, że 24 czerwca 1941, gdy ostatni żołnierze sowieccy opuścili Kraj, po raz pierwszy zamknąłem szeroko otwarte usta, jak je trzyma […]

Czytaj dalej

Pruszyński: Boje Władysława Studnickiego  (Z cyklu wywiadów „Buntu Młodych”)

Pruszyński: Boje Władysława Studnickiego (Z cyklu wywiadów „Buntu Młodych”)

| 17 listopada 2016 | 0 Komentarzy

"Maleńka jego postać, ale wielką swadą równa się on z Nestorem i Laertiadą szczęśliwy kto go czyta, szczęśliwy kto słucha taka w tym człowieczku jest potęga ducha." Te słowa Kochanowskiego Jana o jezuicie Sokołowskim cisną mi się pod pióro gdy myślę o rozmowie ze Studnickim. Gdyby wydawano biuletyny o stanie walki na frontach Studnickiego, ostatni brzmiałby […]

Czytaj dalej

Cat – Mackiewicz: Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Ofensywa i obrona.

Cat – Mackiewicz: Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Ofensywa i obrona.

| 11 listopada 2016 | 0 Komentarzy

Józef Piłsudski i Roman Dmowski! Józef Piłsudski była to ofensywa naszego narodu. Odwracał koło polskiej historji wtył aż do XVII wieku, do Polski mocarstwowej. Szedł na Kijów. Nie bał się sojuszów Polski z innemi narodowościami w tem przekonaniu, że indywidualność polska, jako silniejsza i tak zwycięży. Roman Dmowski była to defensywa. Umacniał, betonował nasze linje […]

Czytaj dalej

List gen.Rozwadowskiego do J.Piłsudskiego z dnia 15.08.1920

List gen.Rozwadowskiego do J.Piłsudskiego z dnia 15.08.1920

| 15 sierpnia 2016 | 8 komentarzy

Prezentujemy państwu list generała Jordana Rozwadowskiego napisany do Józefa Piłsudskiego, w przededniu ofensywy, dnia 15 sierpnia 1920 około godziny 17. Jest on ważnym dokumentem w (infantylnym) wiecznie "odgrzewanym" sporze nt. autorstwa planu kontrofensywy polskiej i ogólnego kierowania operacją podczas bitwy warszawskiej  w sierpniu 1920 roku. AJ   Panie Komendancie! Zamawiałem właśnie oficera z automobilem dla przesłania wiadomości ostatnich, gdy mi list pana […]

Czytaj dalej

Bocheński: Imperializm nacjonalistyczny a imperializm państwowy

Bocheński: Imperializm nacjonalistyczny a imperializm państwowy

| 18 lipca 2016 | 0 Komentarzy

I. Rok 1903, rok wyjścia „Myśli nowoczesnego Polaka” R. Dmowskiego, przyzwyczajono się uważać za punkt zwrotny w dziejach opinii polskiej. Książka Dmowskiego, która wywołała nadzwyczaj żywy odgłos, miała ponoć zakończyć erę wpływów konserwatywnych, a rozpocząć erę „narodowych", nacjonalistycznych. Twierdzenie tendencyjne, nieprawdziwe, złe. Nacjonalizm w tym znaczeniu, że dobro i siłę Narodu stawia się jako jeden […]

Czytaj dalej

Bierdiajew: Rosyjska dusza, polska dusza

Bierdiajew: Rosyjska dusza, polska dusza

| 13 czerwca 2016 | 4 komentarze

  Zawsze uważałem, że antagonizm rosyjsko-polski to przede wszystkim dystans dzielący duszę prawosławną od duszy katolickiej, a spór Rosjan z Polakami, nie może być wyjaśniona jedynie przez obiektywne czynniki historyczne i zewnętrzne uwarunkowania polityczne. Źródła wiekowych, historycznych waśni między Rosją a Polską sięgają głębiej. I Czas najwyższy uświadomić sobie duchowe przyczyny wzajemnych uprzedzeń, dzielących słowiański świat. To przede wszystkim […]

Czytaj dalej

x. Kajsiewicz: List otwarty do braci księży grzesznie spiskujących i do braci szlachty niemądrze umiarkowanych

| 22 stycznia 2016 | 0 Komentarzy

List otwarty do braci księży grzesznie spiskujących i do braci szlachty niemądrze umiarkowanych, [w:] Pisma X. Hieronima Kajsiewicza, tom III: Rosprawy, listy z podróży, Berlin 1872, s. 80-93 (przedruk w wyborze pism Hieronima Kajsiewicza O duchu rewolucyjnym, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009).   Umieszczamy tu drugi nasz List otwarty1, który w czasie swoim tak silną wywołał był wrzawę. […]

Czytaj dalej

Bobrzyński: Jeszcze o nowej doktrynie

Bobrzyński: Jeszcze o nowej doktrynie

| 1 grudnia 2015 | 0 Komentarzy

„Przegląd Polski”, r. 1884-1885, s. 317-323   Zeszyt kwietniowy Przeglądu Powszechnego przyniósł dwie odpowiedzi na mój artykuł o “Nowej doktrynie”, odpowiedzi o tyle od siebie odrębne, że nad każdą z nich z osobna wypada się zastanowić. Redaktor Przeglądu Powszechnego, ks. Marian Morawski1, odpiera od siebie i od pisma uroczyście to, co sformułowałem jako “nową doktrynę, […]

Czytaj dalej

Popiel: O wyborach

Popiel: O wyborach

| 22 października 2015 | 0 Komentarzy

List pana Pawła Popiela do pana Stanisława Koźmiana „Przegląd Polski”, wrzesień 1876   Kochany Panie Stanisławie!   Pisałem raz do Ciebie w sprawie publicznej, także w chwili wyborów, i zdawało mi się, że i ważne podniosłem pytania, i właściwie je przedstawiłem. Nie zwróciły jednak czyjejkolwiek bądź, ani nawet twojej uwagi. Kiedy na dniu wczorajszym zażądałeś, […]

Czytaj dalej