banner ad

Carl Schmitt

| 11 lipca 2023 | 0 Komentarzy

11 lipca 1888 roku urodził się w Plettenbergu (Westfalia) Carl Schmitt, filozof państwa i prawa, teolog polityczny, konserwatysta decyzjonistyczny; jeden z największych myślicieli politycznych XX wieku: teoretyk polityczności, dyktatury, suwerenności, politycznego partyzanta, nomosu ziemi i katechniczności. W latach 1933-45 członek NSDAP, lecz już w 1936 roku oskarżony przez organ SS „Das schwarze Korps” o bycie oportunistą, pozornym antysemitą a przede wszystkim katolikiem i pozbawiony wszystkich funkcji publicznych z wyjątkiem profesury w Berlinie; po wojnie więziony rok przez okupantów amerykańskich oraz pozbawiony prawa nauczania a mimo to zyskujący stopniowo intelektualny wpływ nie do przecenienia. Zmarł w 1985 roku.

prof. Jacek Bartyzel

Kategoria: Jacek Bartyzel, Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *