banner ad

Bronisław Dembiński

| 23 listopada 2014 | 0 Komentarzy

Dembiński Br.75 lat temu, 23 listopada 1939 roku zmarł w Poznaniu, w wieku 81 lat, Bronisław Dembiński h. Rawicz, historyk, polityk i działacz katolicki; pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, studiował w Berlinie i Wrocławiu, badał też archiwa papieskie; związany z konserwatystami krakowskimi i krakowską szkołą historyczną (S. Smolka, M. Bobrzyński); od 1883 docent w Katedrze Historii Powszechnej UJ, od 1892 profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Historii Powszechnej Uniwersytetu Lwowskiego; w 1897 mianowany profesorem zwyczajnym, pełnił też funkcje dziekana Wydziału Filozoficznego (1898/99), rektora (1907/08) i prorektora (1908/09); poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego VIII i IX kadencji, 1914-18 poseł do austriackiej Rady Państwa w Wiedniu; od 1916 kierownik Katedry Nowożytnej Historii Polski i Powszechnej Uniwersytetu Warszawskiego; pracownik Rady Departamentu Spraw Politycznych Tymczasowej Rady Stanu, dyrektor Departamentu Wyznań i przez dwa tygodnie (4-18 XI 1918) minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego w prowizorium rządowym Władysława Wróblewskiego przy Radzie Regencyjnej Królestwa Polskiego; 1919-22 poseł na Sejm Ustawodawczy; przewodniczący polskiej grupy Unii Międzyparlamentarnej i Międzynarodowej Unii Stowarzyszeń Ligi Narodów; od 1923 profesor i kierownik Katedry Historii Powszechnej Uniwersytetu Poznańskiego (do emerytury w 1933, rok później otrzyma godność profesora honorowego); członek Akademii Umiejętności (korespondent – 1900, czynny – 1917) oraz licznych towarzystw naukowych (Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – prezes 1923-39; Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Towarzystwo Naukowe we Lwowie, Towarzystwo Naukowe w Toruniu); doktor honoris causa Oksfordu (1930) i UW (1933), uczestnik Międzynarodowych Zjazdów Historyków w Rzymie (1903), Brukseli (1923), Oslo (1928), Warszawie (1933) i Zurychu (1938); przewodniczący Kongresu Eucharystycznego w Poznaniu (1930) i tercjarz zakonu franciszkańskiego; kawaler Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą OOP, czeskiego Orderu Lwa Białego, papieskiego Orderu Św. Grzegorza Wielkiego, francuskiej Legii Honorowej.

 

prof. Jacek Bartyzel

 

Kategoria: Kalendarium

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *