banner ad

Benedykt XVI: Orędzie «Urbi Eet Orbi» z 25.12.2012

| 30 grudnia 2015 | 0 Komentarzy

boze narodzenie3«Veritas de terra orta est — Prawda z ziemi wyrosła» (por. Ps 85 [84], 12)

Drodzy Bracia i Siostry z Rzymu i całego świata, życzę wam wszystkim i waszym rodzinom dobrego Bożego Narodzenia!

Moje bożonarodzeniowe życzenia w tym Roku Wiary wyrażam tymi słowami, zaczerpniętymi z Psalmu: «Prawda z ziemi wyrosła». W tekście Psalmu występuje w rzeczywistości czas przyszły: «Prawda z ziemi wyrośnie». Jest to zapowiedź, obietnica, której towarzyszą inne wyrażenia, w całości brzmiące następująco: «Spotkają się z sobą miłosierdzie i prawda, ucałują się wzajem sprawiedliwość i pokój. Prawda z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wyjrzy z nieba. I Pan dobrem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość pójdzie przed Nim, po śladach Jego kroków — zbawienie» (Ps 85 [84], 11-14).

Dziś wypełniły się te prorockie słowa! W Jezusie narodzonym w Betlejem z Dziewicy Maryi spotkały się rzeczywiście miłosierdzie i prawda, ucałowały się sprawiedliwość i pokój; prawda z ziemi wyrosła, a sprawiedliwość wyjrzała z nieba. Św. Augustyn wyjaśnia z doskonałą zwięzłością: «Co to jest prawda? Syn Boży. Czym jest ziemia? Ciało. Zapytaj, skąd urodził się Chrystus, a zobaczysz, że ‘prawda wyrosła z ziemi’ (…) prawda urodziła się z Dziewicy Maryi» (Objaśnienia Psalmów, Ps 84, 13; tłum. Jan Sulowski, Warszawa 1986). A w jednym z kazań o Bożym Narodzeniu stwierdza: Tym świętem «czcimy co roku przeto uroczyście ten dzień, w którym wypełnia się następująca przepowiednia: ‘Prawda wyrosła z ziemi i sprawiedliwość z nieba spojrzała’. Prawda zamieszkująca w łonie Ojca wyrosła z ziemi, by zamieszkać także w łonie matki. Prawda, która znajduje się w świecie, wyrosła z ziemi, aby dać się nosić na rękach niewiasty (…). Prawda, dla której nieba nie starcza, zstąpiła na ziemię, by położyć się w żłobie. Dla czyjego dobra tak wielka wzniosłość przychodzi w postaci takiej niskości? Z pewnością nie z jakimkolwiek zyskiem dla siebie, lecz jeśli możemy uwierzyć, dla naszego wielkiego dobra» (Kazanie 185, 1; por. Wybór mów, tłum. Jan Jaworski, Warszawa 1973).

«Jeśli możemy uwierzyć». Oto moc wiary! Bóg uczynił wszystko, uczynił to, co niemożliwe: stał się ciałem. Wszechmoc Jego miłości dokonała tego, co wykracza poza ludzkie zrozumienie: Nieskończony stał się dzieckiem, wszedł w rodzaj ludzki. A jednak ten sam Bóg nie może wejść do mojego serca, jeśli nie otworzę Mu drzwi. Porta fidei! Podwoje wiary! Mogłaby nas przerazić ta nasza wszechmoc przeciwna. Ta moc człowieka, by zamknąć się na Boga, może budzić w nas lęk. Oto jednak rzeczywistość, która przepędza tę mroczną myśl, nadzieja zwyciężająca lęk: Prawda wyrosła z ziemi! Bóg się narodził. «Ziemia wydała swój owoc» (Ps 67 [66], 7). Tak, istnieje dobra ziemia, ziemia zdrowa, wolna od wszelkiego egoizmu i zamknięcia. Istnieje na świecie ziemia, którą Bóg przygotował, aby przyjść i zamieszkać pośród nas. Miejsce dla Jego obecności w świecie. Ta ziemia istnieje, i także dziś, w r. 2012, z tej ziemi wyrosła prawda! Dlatego jest w świecie nadzieja, nadzieja niezawodna, także w najtrudniejszych chwilach i sytuacjach. Prawda wyrosła, przynosząc miłość, sprawiedliwość i pokój.

Niech pokój zrodzi się dla ludności Syrii, głęboko zranionej i podzielonej przez konflikt, nie oszczędzający nawet bezbronnych i powodujący śmierć niewinnych ludzi. Po raz kolejny apeluję o zaprzestanie przelewu krwi, ułatwienie pomocy dla uchodźców i wysiedleńców oraz o dążenie do politycznego rozwiązania konfliktu na drodze dialogu.

Niech pokój zrodzi się w ziemi, gdzie narodził się Odkupiciel, niech On da Izraelczykom i Palestyńczykom odwagę, by położyć kres zbyt wiele lat trwającym wojnom i podziałom i zdecydowanie podjąć drogę negocjacji.

W krajach Afryki Północnej, w których dokonuje się głęboka transformacja w poszukiwaniu nowej przyszłości, a zwłaszcza w Egipcie, ziemi umiłowanej i pobłogosławionej dzieciństwem Jezusa, niech obywatele wspólnie budują społeczeństwa opierające się na sprawiedliwości oraz poszanowaniu wolności i godności każdej osoby.

Niech pokój zrodzi się na wielkim kontynencie azjatyckim. Niech Dzieciątko Jezus spojrzy łaskawie na liczne narody zamieszkujące te ziemie, a zwłaszcza na tych, którzy w Nie wierzą. Niech Król Pokoju skieruje także swe spojrzenie na nowe władze Chińskiej Republiki Ludowej, które oczekuje wzniosłe zadanie. Pragnę, aby doceniły one wkład religii, szanując każdą z nich, aby mogły przyczyniać się one do budowania społeczeństwa solidarnego, z korzyścią dla tego szlachetnego kraju i dla całego świata.

Niech Boże Narodzenie sprzyja powrotowi pokoju w Mali i zgody w Nigerii, gdzie okrutne zamachy terrorystyczne nadal przynoszą ofiary, zwłaszcza wśród chrześcijan. Niech Odkupiciel da pomoc i pocieszenie uchodźcom ze wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga i obdarzy pokojem Kenię, gdzie krwawe zamachy były wymierzone w ludność cywilną i miejsca kultu.

Niech Dzieciątko Jezus błogosławi licznych wiernych oddających Mu cześć w Ameryce Łacińskiej. Niech umacnia ich cnoty ludzkie i chrześcijańskie, niech wspiera tych, którzy zmuszeni są do opuszczenia swych rodzin i swej ziemi, niech umacnia rządzących w działaniach na rzecz rozwoju i w walce z przestępczością.

Drodzy bracia i siostry! Spotkały się miłość i prawda, sprawiedliwość i pokój, ucieleśniły się w człowieku, którego w Betlejem urodziła Maryja. Ten człowiek jest Synem Bożym, to Bóg, który pojawił się w dziejach. Jego narodziny są zalążkiem nowego życia dla całej ludzkości. Niech każda ziemia stanie się dobrą ziemią, przyjmującą i rodzącą miłość, prawdę, sprawiedliwość i pokój. Dobrego Bożego Narodzenia dla wszystkich!

 

Benedykt XVI

 

Kategoria: Religia, Wiara

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *