banner ad

Tag: tradycjonalizm

Dwa listy Arcybiskupa Marcela Lefebvre

| 12 marca 2013 | 0 Komentarzy

Poniżej prezentujemy czytelnikom dwa mało znane listy Arcybiskupa Lefebvre, które mają charakter wyjaśniający jego postawę, a także precyzują stanowisko względem posłuszeństwa wobec Rzymu i Vaticanum II. Pierwszy z nich datowano na 8 marca 1980, a adresatem jest sam Ojciec Święty. Drugi, wysłany do kardynała Sepera, ówczesnego Prefekra Kongregacji Doktryny Wiary, pochodzi z 4 kwietnia 1981.

Czytaj dalej

Przysięga antymodernistyczna

| 6 marca 2013 | 0 Komentarzy

Kto nie tylko przeczytał ale także zrozumiał przysięgę żądaną od duchowieństwa katolickiego przez Piusa X, na mocy Motu proprio z dnia 1 września 1910, dziwić się musi, dlaczego ten krok Papieża wywołał taką burzę w obozie liberalnym i częściowo także opozycję rządów. Geneza przysięgi jest bardzo krótka i jasna. Kiedy po publikacji encykliki Piusa X […]

Czytaj dalej

Włoscy Tradycjonaliści inicjatorami Wielkiej Różańcowej Krucjaty

| 20 lutego 2013 | 0 Komentarzy

„W dniu dzisiejszym, tj. 11 lutego, wspominamy objawienie Niepokalanej w grocie w Lourdes, a po rezygnacji Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI, zachęcam do udziału w Krucjacie Różańcowej, której celem jest codzienne odmawianie Różańca Świętego od teraz aż do końca konklawe, celem dobra Kościoła Świętego i przyspieszenia tryumfu Niepokalanego Serca Maryi na świecie”. Tymi słowami rozpoczyna […]

Czytaj dalej