banner ad

Tag: rynek

Społeczne uwarunkowanie i pasywa gospodarki rynkowej

| 9 lipca 2013 | 0 Komentarzy

Historycznym momentem w rozwoju ekonomii było odkrycie i opisanie przez Adama Smitha samoregulującego się mechanizmu popytu i podaży, którego metaforą i symbolem jest „niewidzialna ręka”, prowadząca wszystkie egoistyczne interesy ku dobru wspólnemu. Innym była koncepcja ordre naturel fizjokratów. Oba te określenia stały się lejtmotywami leseferyzmu, a Quesnay i Smith nauczycielami nowej, rynkowej ewangelii.

Czytaj dalej