banner ad

Tag: białoruś

Litwa: dlaczego Białorusini przywłaszczają sobie naszych książąt?

Litwa: dlaczego Białorusini przywłaszczają sobie naszych książąt?

| 2 października 2015 | 2 komentarze

Na Białorusi powstają posągi władców Wielkiego Księstwa Litewskiego. Litwini nie mają nic przeciwko pomnikom, które każde państwo stawia dowolnie na swoim terenie. Razi ich interpretacja faktów. Piórem publicysty Česlovasa Iškauskasa zarzucają Mińskowi rewizjonizm i przywłaszczanie przez Białorusinów ich bohaterów narodowych. Witebsk ma pomnik wielkiego księcia Olgierda, a Nowogródek postawi pomnik księciu Mendogowi. To, co niepokoi […]

Czytaj dalej