banner ad

Redakcja

Redaktor naczelny: 
Vacat

Zastępcy redaktora naczelnego: 
Adam Danek
Arkadiusz Jakubczyk

Zespół redakcyjny: 
Aleksandra Solarewicz 
Tomasz Goździk
Mariusz Matuszewski

Redaktor techniczny:
Cezary Snochowski