banner ad

Redakcja

Redaktor naczelny: 
Mariusz Matuszewski

Zastępcy redaktora naczelnego: 
Adam Danek
Arkadiusz Jakubczyk

Zespół redakcyjny: 
Aleksandra Solarewicz 
Tomasz Goździk

Redaktor techniczny:
Cezary Snochowski