banner ad

Drużbacka: Reskrypt³⁰ pewnemu poecie bojącemu się grzmotów i zabicia od piorunów, że grzesznik

| 14 marca 2015 | 0 Komentarzy

800px-Konfeso_(Schumacher,_Katholisches_Religionsbüchlein)_001

Mocny Bóg, to jest pewna, w piorunie i grzmocie;

Uznaj grzeszniku winę, wszakże idzie o cie³¹.

Cóż za sposób w bojaźni nagłego karania,

Żal, wstyd szczery występków, do nich niewracania.

A gdy się w taką zbroję winowajco stroisz,

Czegóż grzmotów, błyskania, piorunów się boisz?

Chyba że po skończonej burzy, wichrze, strachu

Masz wolą³² grzech przytulić do twojego gmachu.

Wiem, że Bóg sprawiedliwy, w doskonałych rządach

Równe w nim miłosierdzie; lub w ukrytych sądach.

Czemuż ja? czemuż i ty? czemu w piekle na dnie

Świat nie osiadł dla grzechu, kto tę skrytość zgadnie.

Truchlał Mojżesz na brzmiące ust Bozkich³³ odgłosy

Krzak widząc, rozzuwa się, w róg powstają włosy.

Rzecze z strachu: już więcej nie mów do mnie Panie,

Bo umrę, i włosów mi na głowie nie stanie.

Aż ach? jak pożyteczny ten głos, ta rozmowa

Gdy Mojżesz przykazanie na tablicy chowa.

I przynosi ludowi pełnemu rozpusty,

Letkie³⁴ jarzmo do pracy, a wieczne odpusty.

Więc Bóg jak ojciec dzieci nieposłuszne gromi,

Często zły nałóg, niewstyd³⁵, grzmotami uskromi.

I chociaż zagniewany, chociaż się zamierzy

Mija przecie grzesznika, w suchy dąb uderzy.

 

 

Elżbieta Drużbacka

 

³⁰reskrypt — pisemna odpowiedź.

³¹o cie — o cię; o ciebie.

³²masz wolą (daw.) — masz wolę; chcesz.

³³Bozki — dziś popr. forma ubezdźwięczniona: boski.

³⁴letki — dziś popr.: lekki.

³⁵niewstyd — bezwstyd

 

Kategoria: Inni autorzy, Publicystyka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *