Redakcja

Redaktor naczelny: 
Mariusz Matuszewski

Zastępca redaktora naczelnego: 
Arkadiusz Jakubczyk

Zespół redakcyjny: 
Adam Danek 
Agnieszka Sztajer
Aleksandra Solarewicz 
Cezary Snochowski
Franciszek Brzozowski 
Karol Kilijanek 
Marcin Śrama 
Marek Kormański
Tomasz Goździk