banner ad

Redakcja

Redaktor naczelny: 
Mariusz Matuszewski

Zastępca redaktora naczelnego: 
Arkadiusz Jakubczyk

Zespół redakcyjny: 
Aleksandra Solarewicz
Agnieszka Sztajer
Marek Kormański
Karol Kilijanek
Franciszek Brzozowski
Adam Danek