banner ad

RSSReligia

Ks. Rożniakowski: Jezus z Nazaretu w homiliach Benedykta XVI na niedzielę palmową

Ks. Rożniakowski: Jezus z Nazaretu w homiliach Benedykta XVI na niedzielę palmową

| 11 kwietnia 2017 | 0 Komentarzy

Bogactwo treść papieskich homilii Wielkiego Tygodnia, nasyconych treściami Biblii i Tradycji oraz ich jasny rys chrystologiczny, pozawalają mimo niewielkiej objętości treści, odczytać pewien klarowny i odświeżony przez Benedykta obraz Jezusa z Nazaretu. Głęboka analiza Pisma Świętego oraz zakorzenienie w tradycji patrystycznej sprawiają, że nasycony do granic teologiczną treścią obraz Paschy Jezusa jest jednocześnie niesłychanie lekki i zrozumiały […]

Czytaj dalej

Jakubczyk: Jak „piusowcy” cywilizację naszą ratują

Jakubczyk: Jak „piusowcy” cywilizację naszą ratują

| 6 kwietnia 2017 | 0 Komentarzy

Na wstępie chciałbym podkreślić, że – podobnie jak pan Piotr Szczudłowski („Zawsze Wierni”) – uważam termin „lefebryści”, potocznie używany w odniesieniu do rzymskich katolików, powiązanych z Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X, za nieodpowiedni. Wszakże „arcybiskup Lefebvre nie wymyślił niczego nowego. Nie sformułował ani jednej nowej nauki, nieznanej wcześniej z Pisma św. lub Tradycji. On właśnie […]

Czytaj dalej

Daniélou S.J:  Siła i słabość René Guénona

Daniélou S.J: Siła i słabość René Guénona

| 3 kwietnia 2017 | 0 Komentarzy

Dzieło René Guénona, który umarł w roku 1949 [błąd autora, w rzeczywistości w 1951 – przyp. ATW], z pewnością mieści się wśród najoryginalniejszych dokonań naszej epoki. Sytuuje się tak zupełnie poza granicami nowoczesnej myśli i tak ostro kłóci się z najbardziej podstawowymi przyzwyczajeniami współczesnego umysłu, że zdaje się być jakimś obcym ciałem w intelektualnym świecie […]

Czytaj dalej

Małaszewski: O powrocie do źródeł chrześcijaństwa

Małaszewski: O powrocie do źródeł chrześcijaństwa

| 2 kwietnia 2017 | 1 Komentarz

W ostatnim półwieczu wielką karierę w publikacjach religijnych i wystąpieniach różnych autorów zajmujących się Kościołem zrobiło określenie „powrót do źródeł”, czy też ściślej – „powrót do źródeł chrześcijaństwa”. W tym artykule rozważymy, czym się różni tradycyjne i nowe rozumienie tego terminu i jaki rodzaj powrotu do źródeł może być ważny, uzasadniony, a także potrzebny dla […]

Czytaj dalej

x.Grou SI: O zaślepieniu człowieka

x.Grou SI: O zaślepieniu człowieka

| 26 marca 2017 | 0 Komentarzy

„Przyszedłem na ten świat”, mówi Jezus Chrystus, „aby spełnić sąd, aby ci, którzy są ślepi, przejrzeli, a ci, którzy widzą, aby się stali ślepymi”. Pan Jezus powiedział te słowa z powodu uzdrowienia ślepego od urodzenia, któremu przywrócił również wzrok duszy, wobec faryzeuszów, których ten cud powinien był oświecić, a który, przeciwnie, jeszcze bardziej ich zaślepił. […]

Czytaj dalej

Jakubczyk: Wyobraźnia

Jakubczyk: Wyobraźnia

| 25 marca 2017 | 0 Komentarzy

Co tak naprawdę znaczy być stworzonym na obraz i podobieństwo Boga? W jaki sposób ludzie są Jego obrazem? Co nas odróżnia od reszty Jego stworzeń i bytów? Przecież wszelkie stworzenia, widzialne i niewidzialne są owocem Jego twórczego dzieła. Tak samo, jak Bóg wypowiedział lub ukształtował nas, powołał także i je do istnienia. Jest On zatem […]

Czytaj dalej

Prof. Jastrzębski: Nowe czasy eremityzmu?

Prof. Jastrzębski: Nowe czasy eremityzmu?

| 21 marca 2017 | 0 Komentarzy

 Zastanawiam się nieraz – coraz częściej zresztą i coraz intensywniej – czy możliwe są wciąż nowe czasy eremityzmu. Co mam na myśli? Chodzi mi mianowicie o gremialny ruch ludzi którzyby spontanicznie, odpowiadając na przemożne wezwania płynące z głębin swych dusz, porzucali wszystko – domy, rodziny, pracę oraz „interesy” ziemskie wszelakie – i udawali się na […]

Czytaj dalej

Jean Madiran: O sprawiedliwości społecznej  – część III

Jean Madiran: O sprawiedliwości społecznej – część III

| 19 marca 2017 | 0 Komentarzy

Część trzecia Zakres sprawiedliwości społecznej 34. Wszystkie te rozważania, które rozwodzą się bezpośrednio nad porządkiem ekonomicznym, nie powinny prowadzić do jakiejś nowej maniery separowania czy odróżniania sprawiedliwości społecznej od sprawiedliwości generalnej, to znaczy zakładania, że sprawiedliwość społeczna zasadniczo lub wyłącznie dotyczy ekonomii[85]. Przeciwne temu jest to, czego nauczał Pius XI zarówno w paragrafie 51 Divini Redemptoris (sprawiedliwość […]

Czytaj dalej

Hildebrand: Rewerencja i Dobroć

Hildebrand: Rewerencja i Dobroć

| 15 marca 2017 | 0 Komentarzy

Rewerencja łac. Reverentia [szacunek, cześć] jest matką wszystkich cnót, a w rzeczywistości także wszystkich religii. Jest fundamentem i początkiem, ponieważ umożliwia naszemu duchowi zdobycie prawdziwej wiedzy, zwłaszcza znajomość wartości. Jest fundamentem jestestwa, podług którego dajemy wszystkiemu stworzeniu sposobność ukazania się w pełni jego specificznego i naturalnego charakteru, w którym  nie zachowuje się ono ani  jako jego mistrz, […]

Czytaj dalej

Witczak: Bo z kim przestajesz…

Witczak: Bo z kim przestajesz…

| 13 marca 2017 | 0 Komentarzy

„…niech ci będzie jako poganin i celnik” – czytamy w Ewangelii Mateusza (Mt 18, 17). Znamienne to słowa, szczególnie w czasach, w których coraz częściej słyszymy z ust pewnych siebie ludzi, że „Jezus nikogo nie odrzucał”, „Jezus nikogo nie potępiał” i „każdemu podawał rękę”. A jednak to właśnie Chrystus przedstawia nam sytuację, w której powinniśmy […]

Czytaj dalej