banner ad

RSSReligia

x.Grou SI: O zaślepieniu człowieka

x.Grou SI: O zaślepieniu człowieka

| 26 marca 2017 | 0 Komentarzy

„Przyszedłem na ten świat”, mówi Jezus Chrystus, „aby spełnić sąd, aby ci, którzy są ślepi, przejrzeli, a ci, którzy widzą, aby się stali ślepymi”. Pan Jezus powiedział te słowa z powodu uzdrowienia ślepego od urodzenia, któremu przywrócił również wzrok duszy, wobec faryzeuszów, których ten cud powinien był oświecić, a który, przeciwnie, jeszcze bardziej ich zaślepił. […]

Czytaj dalej

Jakubczyk: Wyobraźnia

Jakubczyk: Wyobraźnia

| 25 marca 2017 | 0 Komentarzy

Co tak naprawdę znaczy być stworzonym na obraz i podobieństwo Boga? W jaki sposób ludzie są Jego obrazem? Co nas odróżnia od reszty Jego stworzeń i bytów? Przecież wszelkie stworzenia, widzialne i niewidzialne są owocem Jego twórczego dzieła. Tak samo, jak Bóg wypowiedział lub ukształtował nas, powołał także i je do istnienia. Jest On zatem […]

Czytaj dalej

Prof. Jastrzębski: Nowe czasy eremityzmu?

Prof. Jastrzębski: Nowe czasy eremityzmu?

| 21 marca 2017 | 0 Komentarzy

 Zastanawiam się nieraz – coraz częściej zresztą i coraz intensywniej – czy możliwe są wciąż nowe czasy eremityzmu. Co mam na myśli? Chodzi mi mianowicie o gremialny ruch ludzi którzyby spontanicznie, odpowiadając na przemożne wezwania płynące z głębin swych dusz, porzucali wszystko – domy, rodziny, pracę oraz „interesy” ziemskie wszelakie – i udawali się na […]

Czytaj dalej

Jean Madiran: O sprawiedliwości społecznej  – część III

Jean Madiran: O sprawiedliwości społecznej – część III

| 19 marca 2017 | 0 Komentarzy

Część trzecia Zakres sprawiedliwości społecznej 34. Wszystkie te rozważania, które rozwodzą się bezpośrednio nad porządkiem ekonomicznym, nie powinny prowadzić do jakiejś nowej maniery separowania czy odróżniania sprawiedliwości społecznej od sprawiedliwości generalnej, to znaczy zakładania, że sprawiedliwość społeczna zasadniczo lub wyłącznie dotyczy ekonomii[85]. Przeciwne temu jest to, czego nauczał Pius XI zarówno w paragrafie 51 Divini Redemptoris (sprawiedliwość […]

Czytaj dalej

Hildebrand: Rewerencja i Dobroć

Hildebrand: Rewerencja i Dobroć

| 15 marca 2017 | 0 Komentarzy

Rewerencja łac. Reverentia [szacunek, cześć] jest matką wszystkich cnót, a w rzeczywistości także wszystkich religii. Jest fundamentem i początkiem, ponieważ umożliwia naszemu duchowi zdobycie prawdziwej wiedzy, zwłaszcza znajomość wartości. Jest fundamentem jestestwa, podług którego dajemy wszystkiemu stworzeniu sposobność ukazania się w pełni jego specificznego i naturalnego charakteru, w którym  nie zachowuje się ono ani  jako jego mistrz, […]

Czytaj dalej

Witczak: Bo z kim przestajesz…

Witczak: Bo z kim przestajesz…

| 13 marca 2017 | 0 Komentarzy

„…niech ci będzie jako poganin i celnik” – czytamy w Ewangelii Mateusza (Mt 18, 17). Znamienne to słowa, szczególnie w czasach, w których coraz częściej słyszymy z ust pewnych siebie ludzi, że „Jezus nikogo nie odrzucał”, „Jezus nikogo nie potępiał” i „każdemu podawał rękę”. A jednak to właśnie Chrystus przedstawia nam sytuację, w której powinniśmy […]

Czytaj dalej

Jean Madiran: O sprawiedliwości społecznej  – część II

Jean Madiran: O sprawiedliwości społecznej – część II

| 12 marca 2017 | 0 Komentarzy

Część druga Udział w dobru wspólnym, a nie w korzyściach firmy 26. Sprawiedliwość społeczna, wymagając wszystkiego, co konieczne dla dobra wspólnego, wymaga również, aby było ono faktycznie wspólne. Nakazuje, aby (przez sprawiedliwość rozdzielczą) pracownicy mieli również „udział w tych wszystkich dobrach, których dostarczają bogactwa naturalne, przemysł i prawdziwie społeczna organizacja życia gospodarczego”, co znaczy, aby mieli […]

Czytaj dalej

Ks. Jan Jenkins: Ojcostwo musi budzić bojaźń

Ks. Jan Jenkins: Ojcostwo musi budzić bojaźń

Nie powinniśmy nigdy zapominać o bardzo ważnej zasadzie: porządek łaski nie zastępuje porządku natury, ale buduje na nim. Łaska nie niszczy ludzkiej natury, ale uzdrawia ją i udoskonala. Zbawiciel, pragnąc udzielić nam Swej łaski, przyszedł udoskonalić i uświęcić sam fundament ludzkiej egzystencji — rodzinę. Warto więc przypomnieć sobie kilka podstawowych, a zarazem niezwykle ważnych prawd […]

Czytaj dalej

Jean Madiran: O sprawiedliwości społecznej  – część I

Jean Madiran: O sprawiedliwości społecznej – część I

Część pierwsza 1. Bardzo popularne dziś wyrażenie „sprawiedliwość społeczna” jest wynalazkiem katolickim, choć wynalazkiem stosunkowo późnym[1]. Do korpusu dokumentów papieskich wprowadził je dopiero Pius XI. Leon XIII w ogóle go nie używa. Święty Pius X, o ile mi wiadomo, użył sformułowania „justitia socialis” tylko raz[2]. W nauczaniu Magisterium wyrażenie to pojawia się praktycznie dopiero od Quadragesimo […]

Czytaj dalej

Ks. Piotr Buda: Czy 5 warunków dobrej spowiedzi to wszystko? | Nauki wielkopostne o Sakramencie Pokuty

Czytaj dalej