banner ad

RSSReligia

Ks. Rożniakowski: Materializm kontra post, modlitwa i jałmużna – rozważanie na czwartek drugiego tygodnia Wielkiego Postu

Ks. Rożniakowski: Materializm kontra post, modlitwa i jałmużna – rozważanie na czwartek drugiego tygodnia Wielkiego Postu

Jezus powiedział do faryzeuszów: «Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody.  Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono […]

Czytaj dalej

Ks. Rożniakowski: „…krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy” – rozważanie na środę drugiego tygodnia Wielkiego Postu

Ks. Rożniakowski: „…krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy” – rozważanie na środę drugiego tygodnia Wielkiego Postu

| 28 lutego 2018 | 0 Komentarzy

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza […]

Czytaj dalej

Ks. Rożniakowski: Nauczyciel – Ojciec – Mistrz – Chrystus – rozważanie na wtorek drugiego Tygodnia Wielkiego Postu

Ks. Rożniakowski: Nauczyciel – Ojciec – Mistrz – Chrystus – rozważanie na wtorek drugiego Tygodnia Wielkiego Postu

| 27 lutego 2018 | 0 Komentarzy

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć […]

Czytaj dalej

Ks. Rożniakowski: Rozważania na 2 niedzielę Wielkiego Postu

Ks. Rożniakowski: Rozważania na 2 niedzielę Wielkiego Postu

| 26 lutego 2018 | 0 Komentarzy

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.  Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Magisterium Kościoła a problem tyranobójstwa

Prof. Bartyzel: Magisterium Kościoła a problem tyranobójstwa

| 24 lutego 2018 | 0 Komentarzy

Należy wyjść tu od spostrzeżenia, że w dogmatycznym i nieomylnym nauczaniu Kościoła katolickiego nie ma pozytywnie i eksplicytnie wyłożonej „nauki o tyranobójstwie”, czy chociażby o „prawie do oporu” (czynnego) przeciwko złej (tyrańskiej) władzy. Jest to zupełnie zrozumiałe, a nawet oczywiste, ponieważ pozytywne sformułowanie takiej nauki, które musiałoby być normą ogólną, byłoby z założenia kontradyktoryjne zarówno […]

Czytaj dalej

Witczak: Komboskion (część 2) — Środa popielcowa

Witczak: Komboskion (część 2) — Środa popielcowa

| 14 lutego 2018 | 0 Komentarzy

Post – rozumiany szeroko jako wyrzeczenie, wyciszenie i rezygnacja z wygód towarzyszących codziennemu, niefrasobliwemu życiu – znaleźć możemy prawdopodobnie w każdej religii. Przybiera on różne formy, czasami inne niż w chrześcijaństwie, niekiedy wypaczone. Podstawowe techniki pozostają jednak te same: umiarkowanie w przyjmowaniu pokarmów przechodzące w radykalną wstrzemięźliwość; kontrola słów aż do fazy zupełnego milczenia; umartwianie […]

Czytaj dalej

Nowak: O tym, jak mnisi cywilizację europejską budowali (część II)

Nowak: O tym, jak mnisi cywilizację europejską budowali (część II)

| 28 stycznia 2018 | 0 Komentarzy

Klasztory były miejscem życia i schronienia nie tylko dla mnichów ale i stek innych ludzi, którzy na chwilę, na jakiś czas czy na stałe znajdowali się pod opieką zakonników. Mnisi przyjmowali podróżnych, każdy wędrowiec znalazł schronienie w nocy, podczas burzy czy zamieci śnieżnej. Niektóre klasztory były specjalnie usytuowane tak, by pilnować trudnych szlaków komunikacyjnych i […]

Czytaj dalej

Ks. John Jenkins FSSPX: Rozumowe dowody na istnienie Boga

Ks. John Jenkins FSSPX: Rozumowe dowody na istnienie Boga

| 19 stycznia 2018 | 1 Komentarz

Wstęp Captatio benevolentiae Drodzy wierni, drodzy słuchacze, Na początek chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że tytuł niniejszej konferencji składa się w istocie z dwóch twierdzeń, które współczesne społeczeństwo w coraz większym stopniu neguje. Po pierwsze, przynajmniej w praktyce, ignorowany jest sam fakt istnienia Boga. Po drugie, negowana jest zdolność ludzkiego intelektu do udowodnienia tego faktu. […]

Czytaj dalej

Kącik „My Reakcja”: Wokół święta Objawienia Pańskiego

Kącik „My Reakcja”: Wokół święta Objawienia Pańskiego

| 11 stycznia 2018 | 0 Komentarzy

Przeżywaliśmy niedawno uroczystość Objawienia Pańskiego, znaną też potocznie pod nazwą święta Trzech Króli. Jest to dzień bardzo ważny dla katolików, choć narosło wokół niego wiele mitów i niedomówień, którym warto się przyjrzeć z bliska. Warto zacząć od samej istoty Epifanii (z gr. epifeneia to objawienie, ukazanie się). Jak sama nazwa wskazuje – chodzi tu o publiczne wyznanie […]

Czytaj dalej

Brzozowski: Noworoczna autoterapia

Brzozowski: Noworoczna autoterapia

| 10 stycznia 2018 | 0 Komentarzy

Nowy rok nie jest nam potrzebny do planowania, zmieniania czy gruntownego przeobrażania. Jedyną słuszną inicjatywą, jaką przynosi ze sobą data 1 stycznia, jest spojrzenie w lustro. Dojrzenie własnego odbicia duchowego, ideologicznego czy nawet fizycznego jest rzeczą niezwykłą, i coraz rzadziej spotykaną. I choć tak naprawdę przez większość naszego życia myślimy li wyłącznie o sobie, to […]

Czytaj dalej