banner ad

RSSPolityka

Chesterton: Co z republiką?

Chesterton: Co z republiką?

| 24 września 2017 | 0 Komentarzy

Jakkolwiek dziwne się to może wydawać, niektórzy ludzie zwyczajnie nie potrafią zrozumieć jak to jest, że nienawidzę amerykanizacji – ale nie Ameryki. Wydawało mi się, że zasłużyłem sobie jednak na prawo do stosowania tego oczywistego rozróżnienia do innych krajów – jako iż konsekwentnie stosuję je przecież od długiego czasu do mojego własnego kraju. Jestem Anglikiem […]

Czytaj dalej

Jakubczyk: Głębszy kłopot z Trzcianką

Jakubczyk: Głębszy kłopot z Trzcianką

| 15 września 2017 | 1 Komentarz

Trzcianka to małe miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, które  wyzwolono z rąk niemieckich w dniu 27 stycznia 1945 roku. Jak w przypadku większości ziem polskich, wyzwolicielami Trzcianki stały się oddziały radzieckie, w tym konkretnym przypadku  wchodzące w skład 9 Korpusu Pancernego, dowodzonego przez gen. mjr Nikołaja Wiediemiejewa (2 Armii Pancernej I Frontu Białoruskiego). […]

Czytaj dalej

Dziąbor: Wolność

Dziąbor: Wolność

| 15 września 2017 | 2 komentarze

W krótkiej dywagacji chciałabym parę słów na temat wolności napisać. Wielu z nas powie, że jeśli być człowiekiem, to być człowiekiem wolnym. Ogólne, encyklopedyczne pojęcie mówi ,,wolność, jedno z podstawowych pojęć politycznych, mające również odniesienia filozoficzne, religijne i ekonomiczne. W najprostszym ujęciu wolność opisuje sytuację braku zewnętrznego przymusu'' Skoro już wiemy czym jest ta sławna wolność, to […]

Czytaj dalej

Maziarz: Neokonserwatyzm – fałszywy prorok

Maziarz: Neokonserwatyzm – fałszywy prorok

| 9 września 2017 | 1 Komentarz

Zdawać by się mogło, że odkąd alt-right bezceremonialnie wkroczyła na salony i rozsiadła się w nich wygodnie, elokwencją i nonszalancją zyskując uwagę gości, dotychczasowy number one amerykańskiej „prawicy”, czyli neokonserwatyzm, usunął się w cień i popadł w niełaskę. Gdzieniegdzie pojawiały się nawet pogłoski, że znajduje się w stanie agonalnym i niebawem dokona żywota. Tymczasem rzeczywistość […]

Czytaj dalej

Rękas: Nadchodzimy!

Rękas: Nadchodzimy!

| 7 września 2017 | 6 komentarzy

Co jakiś czas przez ukraińską prasę przelatuje fala informacji o skali polskich roszczeń własnościowych na Kresach. Przypomnijmy, że  bezpośrednie korzenie kresowe ma co najmniej półtora miliona Polaków, a udokumentowane prawa do pozostawionych (nie z własnej woli) majątków na Ukrainie– nie mniej niż 160 tysięcy. Same odszkodowania i wartość mienia podlegającego restytucji szacowana jest na ok. […]

Czytaj dalej

Brzozowski: Pokój czy reparacje? O relacjach polsko-niemieckich.

Brzozowski: Pokój czy reparacje? O relacjach polsko-niemieckich.

| 6 września 2017 | 2 komentarze

Gdy konserwatywna myśl znika z przestrzeni publicznej, wtedy pokój zastępuje się ekonomizującym zwrotem: reparacje, a politykę robi się w machiavelistycznym stylu, pozbawionym etycznych form podejmowania decyzji politycznych. Nie można mówić o zadośćuczynieniu, gdy nie podpisało się jeszcze pokoju, a tym samym nadal trwa się w stanie wojny. I choć Niemcy nie stoją na froncie z karabinami […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 6

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 6

| 5 września 2017 | 0 Komentarzy

Kandydatów do tronu notyfikuje Rada Regencyjna. Powinno być ich co najmniej dwóch, aby wybór nie był prostym plebiscytem „za” lub „przeciw”, ale też górną granicą powinna być jakaś rozsądna liczba, powiedzmy – siedmiu. Przy podanych wyżej, raczej „zaporowych”, warunkach nie powinno być chyba zresztą specjalnego natłoku. Po zamknięciu listy powinien nastąpić okres publicznej prezentacji kandydatów, […]

Czytaj dalej

Jasiński: Psychologia demokracji

Jasiński: Psychologia demokracji

| 4 września 2017 | 0 Komentarzy

Monarchia opiera się na miłości – świętym węźle łączącym wszystkie szczeble hierarchii. Jest porządkiem wynikającym z jedności, wzajemnego szacunku i wypełniania obowiązków. Gminowładztwo neguje te wartości. Wprowadza chaos, rozkład i pogardę dla powinności. Trybuni ludu żerują na negatywnych emocjach. Demokracja musi odwoływać się do nienawiści. Dyskusje akademickie rzadko budzą zainteresowanie mas. Wyobraźmy sobie zamieszki wywołane […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 5

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 5

| 3 września 2017 | 0 Komentarzy

Kandydat do tronu musi spełniać następujące warunki: (a) być wyznania rzymskokatolickiego oraz osobą o nieposzlakowanej sylwetce moralnej (wykluczone jest przecież na przykład, aby Pomazaniec Boży mógł być rozwodnikiem-bigamistą i cudzołożnikiem); ten sam wymóg dotyczy również dzieci kandydata – jeśli je ma – jako potencjalnych następców tronu; (b) poza podejrzeniem musi być także jego sylwetka ideowo-polityczna, […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 4

Prof. Bartyzel: Polski ruch monarchistyczny – cz. 4

| 2 września 2017 | 0 Komentarzy

Od tego momentu nasze rozważania muszą zmienić trajektorię, po której są prowadzone. Dotychczas bowiem poruszaliśmy się w obszarze zadań, które – aczkolwiek niezmiernie trudne, czego nie ukrywamy – dadzą się jednak zaplanować i mogą być podejmowane po koleinach i według metod w zasadzie znanych i sprawdzonych, przynajmniej w innych przedsięwzięciach. Teraz natomiast wchodzimy na taką […]

Czytaj dalej