banner ad

RSSMateusz Ambrożek

Ambrożek: Przeciwdziałać prymitywizacji polityki

Ambrożek: Przeciwdziałać prymitywizacji polityki

| 26 kwietnia 2017 | 0 Komentarzy

Polityka jest dziedziną życia sprzęgniętą silnymi więzami ze społeczeństwem. Nie sposób analizować sensu poszczególnych wydarzeń w jej obrębie abstrahując od nastrojów społecznych, pragnień poszczególnych jednostek, wspólnych dążeń, pożądanej wizji przyszłości. Polityka, skutecznie lawirując między tymi wszystkimi czynnikami, stara się je wszystkie pogodzić, agregując większość jednostek w niej partycypujących i stwarzając w ten sposób wrażenie samorealizacji. […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Byt czy swiadomość, co było pierwsze

Ambrożek: Byt czy swiadomość, co było pierwsze

| 18 kwietnia 2017 | 0 Komentarzy

Odwiecznym problemem analizowanym przez wielu myślicieli była próba znalezienia odpowiedzi na osobliwe pytanie. Czy istotniejszym jest proces dochodzenia do pewnej myśli i w związku z tym analiza wszelkich czynników obiektywnych i subiektywnych służących wykrystalizowaniu się pewnego abstraktu w postaci myśli? A może jednak większe znaczenie ma odpowiednia artykulacja danego żądania, niepochodząca z procesu przetwarzania informacji […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Przeciw konserwatyzmowi postaw

Ambrożek: Przeciw konserwatyzmowi postaw

| 8 kwietnia 2017 | 0 Komentarzy

Radykalnym błędem odczytywania wszelkich intencji politycznych jest zaniechanie porównania postulatów ze stanem faktycznym. Jak jesteśmy wówczas w stanie stwierdzić, czy dana polityka była zgodna z wyznacznikami rządzących, czy też nie? Jeżeli brakuje nam podstawowego punktu odniesienia w tej sytuacji, nie możemy stwierdzić, czy ów plan był u samych swych założeń wadliwy, czy problematyczną była jedynie […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Konserwatywna narracja dziejów i co z tego wynika

Ambrożek: Konserwatywna narracja dziejów i co z tego wynika

| 31 marca 2017 | 0 Komentarzy

Na początku warto chyba wyjaśnić kwestię tytułu. Czy kiedykolwiek mieliśmy do czynienia z czymś, co przypomina konserwatywną narrację dziejów? Jeżeli stwierdzimy, że mamy na myśli nierozrywane kontinuum czasowe, musimy na to pytanie odpowiedzieć przecząco. Można wymienić w historii Polski kilka zdarzeń aspirujących do zgodności z wyznacznikami konserwatyzmu jako takiego. W przypadku I Rzeczpospolitej logicznym wydaje […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Nowa idea przewodnia dla narodu polskiego

Ambrożek: Nowa idea przewodnia dla narodu polskiego

| 28 marca 2017 | 0 Komentarzy

Problemem, który spędzał sen z powiek wielu polskim myślicielom, było odpowiednie ukierunkowanie nastrojów społecznych i sprzęgnięcie siły narodu z odpowiednimi decyzjami politycznymi. Problematycznym było wprowadzanie do organizmu politycznego niezbędnych reform, mających usprawnić jego działanie, ponieważ natychmiastowo społeczeństwo reagowało podług własnych emocji, które intensyfikowane były w zależności od poczucia pogwałcenia własnego interesu. W efekcie niemal każda […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Konserwatyzm a „konserwatyzm”

Ambrożek: Konserwatyzm a „konserwatyzm”

| 23 marca 2017 | 0 Komentarzy

Mówi się powszechnie o porażce konserwatystów w dzisiejszej rzeczywistości. Dzieje się tak nie tylko ze względu na – zdaniem adwersarzy powyższego stanowiska – brak wkładu intelektualnego w tworzenie współczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej, ale przede wszystkim zatarcie dotychczasowych form ideowych, wymieszanie z innymi prądami politycznymi oraz – co najbardziej znamienne – środowiskową niemoc twórczą i zgodę na […]

Czytaj dalej

Ambrożek: O kapitulanctwie konserwatyzmu

Ambrożek: O kapitulanctwie konserwatyzmu

Wiele słów poświęcono już problemowi konserwatyzmu w aspekcie jego przystosowania do otaczającej go rzeczywistości, niezależnie od jej wyglądu. Pisano o konieczności wpisywania się konserwatyzmu w porządek polityczny, o stawaniu w roli radykalnej opozycji przeciw niemu, lub działaniu w fuzji z innymi, bliskimi sobie ideowo pobratymcami. Jeżeli przyjmiemy, że porządek polityczny jest układem sił, rezultatem rywalizacji […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Jak to było z trójpodziałem władzy

Ambrożek: Jak to było z trójpodziałem władzy

| 20 lutego 2017 | 0 Komentarzy

Idea trójpodziału władzy kojarzy się przede wszystkim z porządkiem demokratycznym, w którym całość władzy polityczno-publicznej podzielono na trzy segmenty – legislatywę, egzekutywę  i sądownictwo. Mówi się także o Monteskiuszu jako twórcy tej idei, który szedł zgodnie z duchem czasu nakazującym mu już w połowie XVII wieku myśleć o niezwykle mglistej, ale pobudzającej wyobraźnie idei równości. […]

Czytaj dalej

Ambrożek: Dlaczego realizm polityczny jest konserwatywny

Ambrożek: Dlaczego realizm polityczny jest konserwatywny

| 16 lutego 2017 | 0 Komentarzy

Wiele już napisano na temat konserwatywności realizmu z perspektywy weberowskiej etyki odpowiedzialności. Dla tych, którzy nie orientują się w temacie, wspomnę: realizm polityczny wymusza odpowiedzialność za poszczególne decyzje polityczne, dlatego koniecznym jest oszczędność środków i częściowy schematyzm myślenia polegający na przewidywaniu poszczególnych sytuacji politycznych. Historycznie, w ten sposób realiści starali się nie popadać w fantazje przy […]

Czytaj dalej

Ambrożek: O końcu historii – refleksyjnie i konserwatywnie

Ambrożek: O końcu historii – refleksyjnie i konserwatywnie

| 28 grudnia 2016 | 2 komentarze

Mit końca historii wiernie okupował rzesze umysłów liberalnych orędowników, starając się zaciemnić to, co w życiu publicznym jest nieodzowne i konieczne – wszelkie namiętności, chęć utożsamienia się, walkę z innymi. I mimo iż po raz kolejny ci, którzy żyją historią i przyjmują za swoje dzieje, zatriumfowali, to liberałowie nadal nie potrafią zrozumieć tego, że tak, […]

Czytaj dalej