banner ad

RSSklasyki

x. Kajsiewicz: List otwarty do braci księży grzesznie spiskujących i do braci szlachty niemądrze umiarkowanych

| 22 stycznia 2016 | 0 Komentarzy

List otwarty do braci księży grzesznie spiskujących i do braci szlachty niemądrze umiarkowanych, [w:] Pisma X. Hieronima Kajsiewicza, tom III: Rosprawy, listy z podróży, Berlin 1872, s. 80-93 (przedruk w wyborze pism Hieronima Kajsiewicza O duchu rewolucyjnym, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2009).   Umieszczamy tu drugi nasz List otwarty1, który w czasie swoim tak silną wywołał był wrzawę. […]

Czytaj dalej

Bobrzyński: Jeszcze o nowej doktrynie

Bobrzyński: Jeszcze o nowej doktrynie

| 1 grudnia 2015 | 0 Komentarzy

„Przegląd Polski”, r. 1884-1885, s. 317-323   Zeszyt kwietniowy Przeglądu Powszechnego przyniósł dwie odpowiedzi na mój artykuł o “Nowej doktrynie”, odpowiedzi o tyle od siebie odrębne, że nad każdą z nich z osobna wypada się zastanowić. Redaktor Przeglądu Powszechnego, ks. Marian Morawski1, odpiera od siebie i od pisma uroczyście to, co sformułowałem jako “nową doktrynę, […]

Czytaj dalej

Popiel: O wyborach

Popiel: O wyborach

| 22 października 2015 | 0 Komentarzy

List pana Pawła Popiela do pana Stanisława Koźmiana „Przegląd Polski”, wrzesień 1876   Kochany Panie Stanisławie!   Pisałem raz do Ciebie w sprawie publicznej, także w chwili wyborów, i zdawało mi się, że i ważne podniosłem pytania, i właściwie je przedstawiłem. Nie zwróciły jednak czyjejkolwiek bądź, ani nawet twojej uwagi. Kiedy na dniu wczorajszym zażądałeś, […]

Czytaj dalej

Estreicher: Czy Polską należy rządzić batem?

Estreicher: Czy Polską należy rządzić batem?

| 29 września 2015 | 0 Komentarzy

Kraków 1932   Od dłuższego czasu toczy się w Polsce dyskusja na ten temat. Z właściwą sobie odwagą cywilną i ze szczerością, z jaką wyrażać zwykł swoje zapatrywania, zabrał w tej sprawie głos na szpaltach „Czasu" p. Dr Jan Hupka, wieloletni nasz towarzysz i dzielny sprzymierzeniec, i określił swoje stanowisko w tej sprawie jak następuje: […]

Czytaj dalej

Bobrzyński: Dialog o zasadach i kompromisach

Bobrzyński: Dialog o zasadach i kompromisach

| 15 września 2015 | 0 Komentarzy

Rozmowa niniejsza nie jest utworem fantazji. Odbyła się rzeczywiście. Sądziłem, że ją należy spisać, przy czym oczywiście wypadło treść uporządkować i sformułować lepiej, niż to mogło mieć miejsce w rozmowie swobodnej i zupełnie nieprzygotowanej. Ogłaszam ją nie dla polemiki, lecz dla zestawienia argumentów pro i contra do użytku ludzi, których ta rzecz w najwyższym stopniu […]

Czytaj dalej

Bocheński: Tendencje samobójcze narodu polskiego

Bocheński: Tendencje samobójcze narodu polskiego

| 13 czerwca 2015 | 1 Komentarz

CZĘŚĆ I.               I. Dwojakie są zdania co do wagi dziejów. Jedni dowodzą ogromnej wartości historii dla zastosowania jej do życia bieżącego. Takim było zapatrywanie starożytnych: „Historia est magistra vitae”. Napoleon stwierdził, że zawdzięcza wiele Macchiavelemu i Monteskiuszowi. Ostatnio hr. Skrzyński nie waha się cytować wojny trzydziestoletniej i pokoju wiedeńskiego dla poparcia swoich teorii […]

Czytaj dalej

o. Woroniecki: O przyszłość konserwatyzmu

o. Woroniecki: O przyszłość konserwatyzmu

| 25 maja 2015 | 0 Komentarzy

[…] Samo już zastanowienie się nad nazwą (konserwatyzm – przyp. red.), która przed wiekiem przeszło dla oznaczenia tego kierunku myśli politycznej samorzutnie powstała, wskazuje, że decydującym momentem jest tu stosunek człowieka do zmian w warunkach jego istnienia. Konserwatystą jest ten, co zmian nie lubi, co pragnie, żeby wszystko było po dawnemu; natomiast specyficzny przeciwnik konserwatysty, […]

Czytaj dalej

Niklewicz: Wspomnienia z Meksyku. Meksyk za panowania Maksymiliana I (cz.1)

Niklewicz: Wspomnienia z Meksyku. Meksyk za panowania Maksymiliana I (cz.1)

| 26 grudnia 2014 | 0 Komentarzy

WSPOMNIENIA Z MEKSYKU Opowiadanie legionisty   — Przeżegnaj się i zmów pacierz —mówił do mnie przyjaciel mój Rutowski—jeśli wybierasz się w drogę przez Tryest na Gibraltar do Vera-Cruz.     —Zrób przedewszystkiem testament — dodał Grzymajło, oficer legii austryacko-belgijskiej — bo może się co przytrafi. Pierwszy transport legionistów, wysłany niedawno do Meksyku, przepadł bez wieści. […]

Czytaj dalej

Józef Siemiradzki: o przygotowaniach do wyjazdu, podróży przez Niemcy, Strasburgu i Paryżu cz.1

Józef Siemiradzki: o przygotowaniach do wyjazdu, podróży przez Niemcy, Strasburgu i Paryżu cz.1

| 18 listopada 2014 | 2 komentarze

Było to na początku roku 1882. Prasa Warszawska, rozentuzjazmowana odczytami Rogozińskiego, wygłaszała na wyścigi sążniste tyrady na temat podtrzymania honoru imienia polskiego, zachęcając dobroduszny ludek Warszawski do ofiar na rzecz organizującej się wyprawy polskiej do środkowej Afryki; ludek cisnął się do redakcyj, składając swój grosz wdowi, a pisma rzucały z wyżyn Olimpu pioruny wymowy na […]

Czytaj dalej

Teodor Jeske-Choiński: Walka Lutra z katolicyzmem cz.3/3

| 12 listopada 2014 | 0 Komentarzy

V. W Wittenbergu żył teraz Luther dubeltowo: Po pierw-sze, odgrywał rolę proroka, uczącego lud „prawdziwej ewangelii”, a po drugie odwiedzał często restauracye i wlewał w siebie razem ze swoimi dawnymi kolegami cały węborek piwa. Niemcy lubili piwo jak wiadomo i lubią je dotąd. Chlapią je wieczorami, nieraz do północy. Luther nie szczędził swojego brzucha. Pić […]

Czytaj dalej