banner ad

RSSklasyki

Co powiedział Marsz. Piłsudski o przewrocie? Specjalny wywiad „Ilustr. Kuryera Codziennego” (Telefonem od naszego korespondenta)

Co powiedział Marsz. Piłsudski o przewrocie? Specjalny wywiad „Ilustr. Kuryera Codziennego” (Telefonem od naszego korespondenta)

Warszawa, 24 maja (Wal.). W dniu dzisiejszym zwróciliśmy się do Marszałka Piłsudskiegoo z prośbą o udzielenie nam wywiadu wobec zaszłych wypadków w dniach 12, 13 i 14 maja.   Poprosiliśmy przedewszystkiem p. Marszałka, aby był łaskaw dać ze swej strony autorytatywne oświetlenienie minionych wydarzeń, a to wobec całego szeregu sprzecznych wersyj i znacznej rozbieżności w […]

Czytaj dalej

Rudzki: Podróż do kresów smutku

Rudzki: Podróż do kresów smutku

| 30 kwietnia 2017 | 0 Komentarzy

Od szeregu lat rok rocznie Dzień Zaduszny spędzam we Lwowie wśród mogił pierwszych towarzyszów broni i druhów serdecznych, poległych w obronie tego miasta, co jest „semper fidelis”, i w obronie tych prapolskich ziem, których ono jest duchową stolicą. I w roku bieżącym święto umarłych spędziłem w „gnieździe Orląt”, rozpamiętując na łyczakowskim cmentarzu przeżyte kiedyś chwile […]

Czytaj dalej

Ossendowski: Nasze polskie dżungle

Ossendowski: Nasze polskie dżungle

| 11 marca 2017 | 1 Komentarz

Od zarania dziejów swoich Polska wystawiona była na łup drapieżnych sąsiadów. Od zachodu wdzierały się na jej równinę zbrojne hufce Germanów, od południa i południo-wschodu – koczujące, pławiące się we krwi i pożodze hordy Awarów, Hunnów i Tatarów. I tylko od północy i wschodu sama natura dźwignęła mury obronne – wielką ścianę zieloną, rozległą bezkreśnie […]

Czytaj dalej

Bobrzyński: Powstanie listopadowe

Bobrzyński: Powstanie listopadowe

| 29 listopada 2016 | 6 komentarzy

Umierać musi, co ma żyć (Stanisław Wyspiański)   By zdać sobie sprawę, skąd się wzięło powstanie listopadowe, posłuchajmy następującej cytaty: "Półgębkiem tylko wspomina się o jednej przyczynie, którą niestety trzeba będzie uznać za istotną. Mianowicie tajne związki europejskie miały zwrócić się do swoich "braci" w Polsce z żądaniem wywołania rewolucji, aby zatrudnić Mikołaja w domu […]

Czytaj dalej

Mackiewicz: Nie Rosja, ale Sowiety

Mackiewicz: Nie Rosja, ale Sowiety

| 24 listopada 2016 | 0 Komentarzy

Poniższe uwagi są nie tylko wystąpieniem „pod prąd”. Wielu, bardzo wielu, mogą nawet oburzyć. Mimo to jestem głęboko przekonany o słuszności swej tezy, zrodzonej z praktycznego zetknięcia z pierwszą okupacją sowiecką. Mógłbym o sobie powiedzieć, że 24 czerwca 1941, gdy ostatni żołnierze sowieccy opuścili Kraj, po raz pierwszy zamknąłem szeroko otwarte usta, jak je trzyma […]

Czytaj dalej

Pruszyński: Boje Władysława Studnickiego  (Z cyklu wywiadów „Buntu Młodych”)

Pruszyński: Boje Władysława Studnickiego (Z cyklu wywiadów „Buntu Młodych”)

| 17 listopada 2016 | 0 Komentarzy

"Maleńka jego postać, ale wielką swadą równa się on z Nestorem i Laertiadą szczęśliwy kto go czyta, szczęśliwy kto słucha taka w tym człowieczku jest potęga ducha." Te słowa Kochanowskiego Jana o jezuicie Sokołowskim cisną mi się pod pióro gdy myślę o rozmowie ze Studnickim. Gdyby wydawano biuletyny o stanie walki na frontach Studnickiego, ostatni brzmiałby […]

Czytaj dalej

Cat – Mackiewicz: Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Ofensywa i obrona.

Cat – Mackiewicz: Józef Piłsudski i Roman Dmowski. Ofensywa i obrona.

| 11 listopada 2016 | 0 Komentarzy

Józef Piłsudski i Roman Dmowski! Józef Piłsudski była to ofensywa naszego narodu. Odwracał koło polskiej historji wtył aż do XVII wieku, do Polski mocarstwowej. Szedł na Kijów. Nie bał się sojuszów Polski z innemi narodowościami w tem przekonaniu, że indywidualność polska, jako silniejsza i tak zwycięży. Roman Dmowski była to defensywa. Umacniał, betonował nasze linje […]

Czytaj dalej

List gen.Rozwadowskiego do J.Piłsudskiego z dnia 15.08.1920

List gen.Rozwadowskiego do J.Piłsudskiego z dnia 15.08.1920

| 15 sierpnia 2016 | 3 komentarze

Prezentujemy państwu list generała Jordana Rozwadowskiego napisany do Józefa Piłsudskiego, w przededniu ofensywy, dnia 15 sierpnia 1920 około godziny 17. Jest on ważnym dokumentem w (infantylnym) wiecznie "odgrzewanym" sporze nt. autorstwa planu kontrofensywy polskiej i ogólnego kierowania operacją podczas bitwy warszawskiej  w sierpniu 1920 roku. AJ   Panie Komendancie! Zamawiałem właśnie oficera z automobilem dla przesłania wiadomości ostatnich, gdy mi list pana […]

Czytaj dalej

Bocheński: Imperializm nacjonalistyczny a imperializm państwowy

Bocheński: Imperializm nacjonalistyczny a imperializm państwowy

| 18 lipca 2016 | 0 Komentarzy

I. Rok 1903, rok wyjścia „Myśli nowoczesnego Polaka” R. Dmowskiego, przyzwyczajono się uważać za punkt zwrotny w dziejach opinii polskiej. Książka Dmowskiego, która wywołała nadzwyczaj żywy odgłos, miała ponoć zakończyć erę wpływów konserwatywnych, a rozpocząć erę „narodowych", nacjonalistycznych. Twierdzenie tendencyjne, nieprawdziwe, złe. Nacjonalizm w tym znaczeniu, że dobro i siłę Narodu stawia się jako jeden […]

Czytaj dalej

Bierdiajew: Rosyjska dusza, polska dusza

Bierdiajew: Rosyjska dusza, polska dusza

| 13 czerwca 2016 | 1 Komentarz

  Zawsze uważałem, że antagonizm rosyjsko-polski to przede wszystkim dystans dzielący duszę prawosławną od duszy katolickiej, a spór Rosjan z Polakami, nie może być wyjaśniona jedynie przez obiektywne czynniki historyczne i zewnętrzne uwarunkowania polityczne. Źródła wiekowych, historycznych waśni między Rosją a Polską sięgają głębiej. I Czas najwyższy uświadomić sobie duchowe przyczyny wzajemnych uprzedzeń, dzielących słowiański świat. To przede wszystkim […]

Czytaj dalej