banner ad

RSSJacek Bartyzel

Charles Baudelaire

Charles Baudelaire

| 31 sierpnia 2017 | 0 Komentarzy

31 sierpnia 1867 roku zmarł w Paryżu, w wieku 46 lat (ur. 9 IV 1821), Charles-Pierre Baudelaire, poeta, krytyk sztuki, diarysta, tłumacz E.A. Poego; „poeta wyklęty” (poète maudit) przez mieszczańskie społeczeństwo, twórca idiomu poezji współczesnej, a bezpośrednio prekursor parnasizmu i symbolizmu; był synem zsekularyzowanego księdza, a następnie urzędnika, który obumarł go, gdy miał sześć lat; […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Czy pierwszeństwo polityki przed prawem jest czymś wyjątkowym?

Prof. Bartyzel: Czy pierwszeństwo polityki przed prawem jest czymś wyjątkowym?

| 25 sierpnia 2017 | 0 Komentarzy

Twierdzenie o pierwszeństwie polityki przed prawem było poglądem właściwie obiegowym, zanim myślenie o prawie i państwie zostało zdominowane przez koncepcje pozytywistyczne, rozwijane od wieku XIX, a kulminujące w tzw. normatywizmie prawnym Hansa Kelsena (1881-1973). Kompletną teoretyczną postać, a nawet samą nazwę – decyzjonizm – nadał mu jednak dopiero, i to właśnie we frontalnej polemice z […]

Czytaj dalej

HUGO(N) III BURGUNDZKI

HUGO(N) III BURGUNDZKI

| 25 sierpnia 2017 | 0 Komentarzy

25 sierpnia 1192 roku zmarł w Tyrze (Królestwo Jerozolimskie, obecnie Liban), w wieku ok. 44 lat (ur. w 1148), HUGO(N) III BURGUNDZKI [Hugues III de Bourgogne], książę Burgundii, krzyżowiec; syn księcia Odona (Eudesa) II i Marii z Blois; panowanie nad księstwem objął po śmierci ojca, w 1162 roku; ze zmiennym szczęściem toczył wojny o ziemie […]

Czytaj dalej

Św. Franciszek Salezy

Św. Franciszek Salezy

| 21 sierpnia 2017 | 0 Komentarzy

21 sierpnia 1567 roku urodził się na zamku w Thorens-Glières k. Annecy (Księstwo Sabaudii) Św. Franciszek Salezy [François de Sales], Doktor Kościoła, bp. Genewy, teolog, moralista i kaznodzieja, autor trójjęzyczny (pisał po łacinie, francusku i włosku); pochodził z rodziny szlacheckiej i otrzymał świetną edukację (pod kierunkiem jezuitów), m.in. w paryskim Collège de Clermont (późniejszym Liceum […]

Czytaj dalej

Tadeusz Reytan

Tadeusz Reytan

| 20 sierpnia 2017 | 1 Komentarz

20 sierpnia 1742 roku urodził się w Hruszówce na Białej Rusi (Wielkie Księstwo Litewskie) Tadeusz Reytan [Rejtan, Reyten] h. Rejtan, szlachcic litewski, poseł, obrońca integralności Rzeczypospolitej; rodzina miała korzenie niemieckie, lecz po przybyciu na Litwę ok. 1600 całkowicie się spolszczyła; syn Dominika Reytana, podkomorzego nowogródzkiego i Teresy z Wołodkowiczów, stolnikówny mińskiej; klient Radziwiłłów, walczył w […]

Czytaj dalej

PIUS VII

PIUS VII

| 14 sierpnia 2017 | 0 Komentarzy

14 sierpnia 1742 roku urodził się w Cesenie (Emilia-Romania, Włochy) Gregorio Luigi Barnaba hr. (conte) Chiaromonti OSB, późniejszy 251. papież Świętego Kościoła Rzymskiego PIUS VII [Pius Septimus]; pochodził z rodziny arystokratycznej; jego matka (z d. markiza Ghini), owdowiawszy, została karmelitanką, dwóch jego braci zaś było jezuitami, a dwóch dalszych kapucynami; do zakonu benedyktynów wstąpił w […]

Czytaj dalej

Prof. Bartyzel: Bogusław Wolniewicz – in memoriam

Prof. Bartyzel: Bogusław Wolniewicz – in memoriam

| 12 sierpnia 2017 | 0 Komentarzy

"Nasz cel polityczny rysuje się więc wyraźnie: Polska – niepodległa; państwo – silne; słowo – wolne; odrębność narodowa – zachowana; chrześcijaństwo – we czci" (Bogusław Wolniewicz, W stronę rozumu, Warszawa 2015, s. 43).     Pierwszą rzeczą, jaką sobie pomyślałem po usłyszeniu wiadomości o zgonie (4.08.2017 – aj) prof. Wolniewicza – i właściwie jedyną też, o […]

Czytaj dalej

gen. Władysław Anders

gen. Władysław Anders

| 11 sierpnia 2017 | 5 komentarzy

11 sierpnia 1892 roku urodził się w Błoniu k. Kutna gen. Władysław Albert Anders, żołnierz i polityk; pochodził ze spolonizowanej rodziny Niemców bałtyckich, wyznania luterańskiego, w którym też został ochrzczony; jako uczeń warszawskiego gimnazjum realnego wstąpił (1910) jako jednoroczny ochotnik do armii rosyjskiej, co pozwoliło mu skrócić okres obowiązkowej służby do roku i – po […]

Czytaj dalej

JAKUB II SPRAWIEDLIWY

JAKUB II SPRAWIEDLIWY

| 10 sierpnia 2017 | 0 Komentarzy

10 sierpnia 1267 roku urodził się w Walencji JAKUB II SPRAWIEDLIWY [katal. Jaume el Just; kastyl. Jaime el Justo] z dynastii barcelońskiej, król Aragonii i Walencji oraz hr. Barcelony od 1291 do śmierci, nadto (jako Jakub I) król Sycylii w latach 1285-96, (jako Jakub III) król Majorki 1291-95 oraz król Sardynii i Korsyki 1324-27; był […]

Czytaj dalej

Kazimiera Iłłakowiczówna

Kazimiera Iłłakowiczówna

| 6 sierpnia 2017 | 0 Komentarzy

6 sierpnia 1892 roku urodziła się w Wilnie Kazimiera Iłłakowiczówna, „Iłła”, poetka i tłumaczka; była nieślubną córką Barbary Iłłakowiczówny i Klemensa Zana (syna Tomasza z kręgu „filaretów”); sama nigdy nie wyszła za mąż i do końca życia kazała zwracać się do siebie per „panno Kazimiero”, irytując się, gdy ktoś nazywał ją „panią”; studiowała w Oksfordzie […]

Czytaj dalej